|

خطوط هوایی هاوایی:

پروازهای خطوط هوایی هاوایی به مقصد توکیو به تعلیق درآمد

خطوط هوایی هاوایی پس از تعلیق پروازهایش به مقصد کره جنوبی، اکنون پروازها را به مقصد توکیو نیز، به تعلیق درآورده است.

تداوم این تعلیق به علت شیوع ویروس کرونا، تا آخر آوریل ادامه خواهد داشت.

منبع: the aviation herald

 

ارسال نظر