|

به عنوان جوان‌ترین ایرلاین دنیا

قطر ایرویز ناوگان ایرباس خانواده A330 و A320 خود را بازنشسته می‌کند

شرکت خاورمیانه‌ای قطر ایرویز اعلام کرده که در پنج سال آینده برخی از ایرباس‌های A320 خود و در سه سال آینده تمام ایرباس‌های A330 خود را بازنشسته خواهد کرد و آنها را با هواپیماهای مدرن و پربازده ایرباس A350 و بویینگ 787 جایگزین خواهد کرد.

شرکت خاورمیانه‌ای قطر ایرویز اعلام کرده که در پنج سال آینده برخی از ایرباس‌های A320 خود و در سه سال آینده تمام ایرباس‌های A330 خود را بازنشسته خواهد کرد و آنها را با هواپیماهای مدرن و پربازده ایرباس A350 و بویینگ 787 جایگزین خواهد کرد.

این شرکت در راستای اهداف تغییر ناوگان هواپیماهای خود در ابتدا ایرباس‌های A340 خود را بازنشسته کرد و در قدم بعدی قصد بازنشسته کردن A380 های خود را نیز دارد تا جایی که در سال 2024 قطر ایرویز فقط چهار مدل هواپیما در ناوگان خود خواهد داشت. (درحال حاضر هشت مدل هواپیما در ناوگان قطر ایرویز موجود است.)

به عنوان یکی از جوان‌ترین شرکت‌های هواپیمایی از بعد سن ناوگان، قطر ایرویز در راستای حفظ این سیاست قصد نوسازی ناوگان خود را دارد.

اما برای هواپیماهایی که قرار است بازنشسته شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر دو راه پیش روی این قطر ایرویز است، فروش این هواپیماها به سایر خطوط هوایی یا استفاده از این هواپیماها در برنامه شرکت اجاره دهنده هواپیما که جای رشد بسیاری برای این برنامه وجود دارد.

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم
منبع: Simple Flying

ارسال نظر