|

بویینگ سری 8-747 SSG به نسخه 1.9.2 ارتقا یافت

نسخه شبیه‌سازی‌شده سری 8-747 که توسط VMAX و SSG طراحی شده بود، به نسخه 1.9.2 ارتقا یافت. تعداد زیادی از این نسخه در سه حالت مختلف این هواپیما منتشر شده است که البته تغییرات چندان زیادی نداشته‌اند. تنها جزییات بخش APU و مدل پروازی بهبود یافته‌اند.

نسخه شبیه‌سازی‌شده سری 8-747 که توسط VMAX و SSG طراحی شده بود، به نسخه 1.9.2 ارتقا یافت. تعداد زیادی از این نسخه در سه حالت مختلف این هواپیما منتشر شده است که البته تغییرات چندان زیادی نداشته‌اند. تنها جزییات بخش APU و مدل پروازی بهبود یافته‌اند.

فهرست مختصر تغییرات به شرح زیر است:

•  سوییچ APU GEN سیستم الکتریکی درست شده است.

•  عملکرد هر 4 موتور تنظیم شده است.

•  دینامیک پرواز تنظیم شده است.

•  فرمان‌های نقشه اضافه شده‌اند. 

مترجم: سید پوریا حسینی

ارسال نظر