|

قلبی از جنس بلور

ماکسیم مویسیف قهرمان سوخو 100ایرفلوت

ماکسیم مویسیف دانشجوی نیروی هوایی روسیه بود که قرار بود برای مرخصی به دیدار پدر و مادرش برود که هیچ وقت به منزل نرسید به گفته های یکی از دوستان ماکسیم مویسیف او از کودکی علاقه شدیدی به پرواز و مهمانداری بود.

ماکسیم مویسیف دانشجوی نیروی هوایی روسیه بود که قرار بود برای مرخصی به دیدار پدر و مادرش برود هیچ وقت به منزل نرسید به گفته های یکی از دوستان ماکسیم مویسیف او از کودکی علاقه شدیدی به پرواز و مهمانداری بود در جریان این حادثه زمانی که هواپیما در ارتفاع بالا بود یکی از مهمانداران متوجه برخورد یک شی به موتور هواپیما میشود و سریعا به خلبان اطلاع داده میشود و خلبان متوجه از دست دادن یکی از موتورها میشود و برای فرود اضطراری با برج مراقبت فرودگاه مسکو ارتباط برقرار میکند به گفته شاهدین پرواز زمانی که هواپیما به زمین برخورد میکند دم هواپیما به طور ناگهانی درحال آتش گرفتن بود که مسافران پرواز در رعب و وحشت بودن که ماکسیم مویسیف سراسیمه خودش رو به انتها هواپیما میرساند بعد از کمک کردن به مسافران دیگر خودش در محاصره آتش قرار میگیرد و جانش را از دست میدهد.

در این حادثه دردناک دو مهماندار این پرواز در شعله های آتش محفوظ شده و جان  خود را از دست دادند.

شبکه یک روسیه با بازماندگان این حادثه مصاحبه ای داشت  یکی مسافران گفت: در حال حاضر در شوک هستیم باورمان نمی‌شود که از شعله های جهنم زنده ماندیم و زندگیمون رو مدیون این قهرمان هستیم.

ارسال نظر