|

اولین آزمایش موتور RS-25 توسط ناسا

ناسا اولین بار موتور RS-25 را بر روی پایه تست A-1 در مرکز فضایی Stennis آزمایش کرد.

این تست توسط یک مهندس پرواز انجام شد که موارد اویونیکی را در این ماموریت رصد می‌کرد.

در این ماموریت برای سومین بار ناسا موتور RS-25 تا ۱۱۳٪ تراست اصلی نیرو می‌دهد.

در این آزمایش از اکومولیتورهایی استفاده شده است که توسط پرینتر ۳بعدی ساخته شده‌اند و نوساناتی که باعث خارج شدن پرواز از حالت تعادل می‌شوند را کاهش می‌دهند.

 

ارسال نظر