|

سفارش فرانسه به ایرباس برای 3 فروند A330 MRTT

ایرباس اعلام کرده که از آژانس دفاعی فرانسه سفارش 3 فروندی برای ایرباس A330 MRTT که یک تانکر چند منظوره است دریافت کرده است. این قراداد بخش سوم و انتهایی قرارداد چندبخشی 12 فروندی از این هواپیما است که در سال 2014 بین وزارت دفاع فرانسه و ایرباس امضا شد.

اولین فروند از قرارداد جدید این هواپیما که درفرانسه با نام فنیکس شناخته میشود در اکتبر 2019 تحویل خواهد شد و دو فروند دیگر تا انتهای سال 2023 تحویل وزارت دفاع فرانسه خواهند شد.

ایرباس تاکنون سفارش 60 فروند از این هواپیما را دریافت کرده که 34 فروند را تحویل داده است.

 

ترجمه اختصاصی کن نیوز 

منبع: سایت ایرباس

 

ارسال نظر