|

بویینگ اولین 9-787 خطوط هوایی مراکش را تحویل داد

هواپیمای بزرگ و برد بالای بویینگ این امکان را به خطوط هوایی حامل پرچم مراکش خواهد داد که مسیرهای خود به اروپا، ایلات متحده آمریکا و آمریکای لاتین را گسترش دهد.

با اعلام خطوط هوایی مراکش این شرکت در پی افزایش ناوگان خود با سه هواپیمای دیگر از همین خانواده است که باعث مدرن شدن ایرلاین و بازگشایی مسیرهای جدید می شود.

 هواپیمای جدید تنها پس از چند روز از اعلام خطوط هوایی مراکش مبنی بر پیوستن به Oneworld Alliance که اتحادی از خطوط هوایی بزرگ جهت بهبود خدمات به مشتریان است تحویل شد.

برنامه ابتدایی خطوط هوایی مراکش جهت استفاده از این هواپیما مسیرهای کازابلانکا به پاریس به نیویورک و به سائوپالو است.

خطوط هوایی مراکش در سال 2015 به اولین شرکت هواپیمایی مدیترانه ای تبدیل شد که در از بویینگ 8-787 در ناوگان خود استفاده می کند که نسبت به هواپیمای جدید کوچکتر است اما 20 درصد مصرف سوخت کمتری دارد، که با این کاهش در مصرف سوخت این شرکت توانست پرواز بدون توقف کازابلانکا به واشنگتن را برقرار کند.

برای این بویینگ 9-787 نو یک رنگ و نشان جدید که از فرهنگ و سنت مراکش گرفته شده است انتخاب شده است.

نوع طراحی این بویینگ به شکلی است که مسافران شرکت هواپیمایی مراکش تجربه جدیدی از پرواز را خواهند داشت که در قسمت بزینس میتوان به فضای اختصاصی و صندلی تخت شو و در قسمت اکونومی میتوان به شیشه های بزرگتر و صندلی های راحت تر اشاره کرد.

 

ترجمه اختصاصی کن نیوز 

مرجع: سایت بویینگ

ارسال نظر