|

یاد بود پرتاب شاتل

روز 4 دسامبر 1998 بعد از گذشت دو هفته از پرتاب سفینه روسی "زریا" به مدار، شاتل فضایی ناسا به همراه سفینه ساخت بویینگ به فضا پرتاب شد.

در پی این راهپیمایی فضایی 3 روزه تحت ماموریت STS-88 دو سفینه در سمت دیگر زمین به هم ملحق شدند  تا تلاش جهانی بی سابقه جهت ساخت ایستگاه فضایی بین المللی را آغاز کنند.

 

 

ترجمه اختصاصی 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر