|

کسب مجوز cat3 فرود خودکارتوسط ایرباس A220

جدیدترین عضو خانواده ایرباس، هواپیمای دو موتوره A220 توسط آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA) مجوز افزایش قابلیت فرود خودکار خود را دریافت کرد.

هر دو نوع هواپیمای A220-100 و  A220-300مجوزَcat3a و cat3b را کسب کردند که اجازه فرود بر روی باند با دید حدود صفر را می دهد.

 

 

ترجمه اختصاصی کن نیوز

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر