|

قسمت هلیکوپتری ایرباس به دنبال افزایش بخش مهندسی و تعمیرات در ژاپن

به منظور افزایش فعالیت های ایرباس هلیکوپتر در فرودگاه کوب که ششمین شهر بزرگ ژاپن است، تغییراتی که از تابستان2019 شروع خواهد شد تا زمستان آینده به طول خواهد انجامید.

با امکانات کنونی شرکت ایرباس در این فرودگاه انجام تعمیرات بر روی 25 هلیکوپتر میان سایز امکان پذیر است اما با پایان این تغییرات این ظرفیت به 40 هلیکوپتر افزایش خواهد یافت.

بخش جدید شامل قسمت های مهندسی و شبیه ساز های پروازی است که باعث تربیت بیش از 500 خلبان در این ناحیه می شود.

فرودگاه کوب در جزیره ای مصنوعی در ساحل دریای کوب ساخته شده است.

 

  

ترجمه اختصاصی کن نیوز

منبع: سایت ایرباس

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر