|

محدود کردن پرواز پهپادها توسط FAA

اداره هوانوردی فدرال در همکاری با DOD و USCG، پرواز پهپادها را محدود خواهد کرد

به درخواست وزارت دفاع (DOD) و گارد ساحلی ایالات متحده (USCG)، اداره هوانوردی فدرال (FAA) اختیاراتش را به‌کار می‌گیرد تا نگرانی‌هایی که پیرامون فعالیت مخرب  پهپادها بر فراز فعالیت‌های دریایی مهم وجود دارد را حل کند.

اداره هوانوردی فدرال در همکاری با DOD و USCG، پرواز پهپادها را در نزدیکی نیروی دریایی آمریکا (USN)، کشتی‌هایی که در مجاورت پایگاه نیروی دریایی در Kitsap ایالت واشنگتن هستند و پایگاه زیردریایی Kings Bay ایالت جرجیا محدود خواهد کرد. پهپادها بایستی حداقل 3000 فوت فاصله عرضی و1000 فوت فاصله عمودی را حفظ کنند.

منبع: FAA

مترجم: سید پوریا حسینی
منبع: FAA

ارسال نظر