|

چین بزرگترین بازار هوانوردی دنیا تا اواسط دهه ۲۰۲۰ می‌شود

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، یاتا، پیش بینی کرد چین جای آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار هوانوردی دنیا تا اواسط دهه ۲۰۲۰ می گیرد .

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، یاتا، اعلام کرد تغییر اقتصاد چین به سمت مصرف، باعث تقاضای عظیم مسافران هوایی در بلندمدت خواهد شد.
طبق پیش‌بینی 20 ساله یاتا، منطقه آسیا پاسیفیک شاهد بیشترین رشد مسافرت های هوایی با بیش از نصف تعداد کلی مسافران جدید در 20 سال آینده خواهد بود.
رشد بازار آسیا پسیفیک تحت تاثیر ترکیبی از چندین عامل است: رشد خوب اقتصادی، بهبود درآمدهای خانواده و جمعیت مطلوب و ویژگی‌های جمعیت شناختی.
یاتا اعلام کرد چین با توجه به میزان حمل و نقل ورودی، خروجی و درون مرزی آن، جای آمریکا را به عنوان بزرگترین بازار هوانوردی دنیا تا اواسط دهه 2020 می گیرد .
طبق این گزارش در سال 2024 هند با پشت سر گذاشتن انگلیس پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود اندونزی بهترین عملکرد را داشته باشد. این کشور از رتبه دهم در سال 2017 به جایگاه چهارم بزرگترین بازارهای هوانوردی دنیا تا سال 2030 می رسد. انتظار می رود تایلند هم در سال 2020 جزو 10 کشور اول باشد و جای ایتالیا را بگیرد.
یاتا اعلام کرد روندهای فعلی حمل و نقل هوایی نشان می دهند تعداد جهانی مسافران در 2037 دو برابر شده و به 8.2 میلیارد نفر می‌رسد .
الکساندر دی جونیاک، دبیرکل یاتا گفت:« صنعت هوانوردی در حال پیشرفت است و منافع بسیاری برای دنیا به همراه خواهد داشت. دو برابر شدن مسافران هوایی در 20 سال آینده، 100 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می‌کند».
هرچند یاتا هشدار داد در صورت اقدامات حمایتگرانه دولت ها از صنایع داخلی شان، دورنمای رشد حمل و نقل هوایی و منافع اقتصادی همراه آن محدود می شود .

منبع : راشا تودی

ارسال نظر