|

بوئینگ اولین هواپیمای ٧٨٧دریم لاینر هواپیمایی Juneyao airlineرا تحویل داد.

هواپیمای مدرن و پیشرفته ی بوئینگ٧٨٧دریم لاینر اولین جت تجاری پهن پیکر این شرکت هواپیمایی خصوصی چینی است .

وانگ جانجین مدیر هواپیمایی juneyaoاعلام کرد که تحویل این هواپیما قدم بزرگی برای این شرکت محسوب می شود  و شبکه ی پروازی آن را توسعه داده است.

دریافت این هواپیما ی دریم لاینر نقش مهمی در تجارت شرکت juneyaoدارد.

سابقا این شرکت پرواز های خود از شانگهای به ٥٠شهر دیگر را با هواپیماهای اپراتور ایرباس انجام می داد که با معرفی هواپیمای بوئینگ ٧٨٧دریم لاینر دور برد ،مسیر های پروازی بین المللی خود را توسعه می دهد و با این هواپیما پرواز هایی به جنوب آسیا ،ژاپن و کره  برقرار می سازد.

هواپیمای بوئینگ ٧٨٧/٩٠٠ظرفیت حمل ٢٩٠مسافر را دارد و تا رنج٧/٦٣٥ناتیکال مایل معادل ١٤/١٣٠km می تواند پروز کند.هواپیمای ٧٨٧دریم لاینر از پرفروش ترین هواپیماهای جت تجاری پهن پیکر در تاریخ هوایی است که تا کنون سفارش ١٤٠٠فروند را در کارنامه ی خود داشته است که٧٠٠فروند آن وارد صنعت هوایی شده است.

منبع:اویشن ترایبون

 

ارسال نظر