|

تایلند، مسافران چاق را سوار نمی کند

شرکت هواپیمایی تایلند، خرید بلیط پروازهای بیزینس کلاس را برای مسافرانی که دور کمر آنها بیشتر از 142 سانتیمتر است، ممنوع کرد

ارسال نظر