|

پیام مردمی:

حجم ویدیو: 4.42M | مدت زمان ویدیو: 00:00:35

آیا به نظر شما استفاده تجاری از این هواپیما در ایران مجاز است؟

ارسال کننده تصاویر از خرابی لولا در محفظه بالای سر مسافران خبر داده که برای گذاشتن یا برداشتن وسایل خود باید با یک دست در را نگه‌دارید تا باز بماند.

از طرفی گروهی از رسانه‌ها این هواپیما را با هواپیمای آنتونف ۱۴۰ (ایران ۱۴۰) که در سال ۱۳۹۳ با دستور رئیس جمهور روحانی زمینگیر شدند اشتباه گرفته و خبر ممنوعیت پروازی آن را کار کردند.

ارسال نظر