|

چرا در هنگام دریافت کارت پرواز و تحویل بار، متصدی کانتر مربوطه به وزن بار شما تاکید دارد؟

باری که وزن شده، برچسب خورده و در قسمت بار هواپیما حمل می شود، ساک و بسته هایی است که مسافر هنگام پرواز به همراه خود به فرودگاه می آورد تا تحویل شرکت هوایی دهد و در مقصد تحویل گیرد

بار مجاز همراه مسافر به دو گروه تقسیم بندی می شود:

CARRY ON ITEMS

اقلامی که مسافر به داخل  هواپیما حمل می کند. از قبیل پالتو، چتر یا عصا، دوربین کوچک، مقدار معقول مطالب خواندنی و غذای نوزاد همراه که مسافر مجاز است با خود به داخل هواپیما ببرد.

CHECK IN BAGGAGE

باری که وزن شده، برچسب خورده و در قسمت بار هواپیما حمل می شود، ساک و بسته هایی است که مسافر هنگام پرواز به همراه خود به فرودگاه می آورد تا تحویل شرکت هوایی دهد و در مقصد تحویل گیرد.

با توجه به مسیر مسافر و کلاس پروازی به دو حالت چک می شود.

Weight Concept

سیستم وزنی که اکثر مسیرها از این سیستم و با توجه به کلاس پروازی استفاده میکنند.

چنانچه مسافر با کلاس پروازی FIRST CLASS  مسافرت می کند ۴۰ کیلوگرم، کلاس پروازی بیزینس ۳۰ کیلوگرم و کلاس پرواز اکونومی ۲۰ کیلوگرم می تواند بار تحویل دهد.

البته مقررات شرکت های هوایی بر قوانین فوق ارجحیت دارد که در بخشنامه بازرگانی شرکت ها این میزان ممکن است متفاوت باشد.

Piece Concept

سیستم بسته ای یا قطعه ای می باشد که این سیستم برای مسیرهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از کاربرد های این سیستم از منطقه خاورمیانه و اروپا به آمریکا و کانادا است، یعنی هر مسافر در این مسیرها می تواند دو بسته که هر کدام حداکثر ۲۳ کیلوگرم و مجموع ابعاد هر بسته در کلاس FIRST و BUSINESS حداکثر ۱۵۸ سانتی متر و در کلاس اکونومی مجموع ابعاد دو بسته مجموعاً حداکثر می تواند ۲۷۳ سانتی متر باشد.

حالا چرا هر بسته نباید وزنی بیشتر از ۲۳ کیلو گرم داشته باشد؟

این وزن به دلیل قانون حقوق کارگری می باشد که برای رعایت سلامت کارگران تصویب شده است که هر کارگری که بار مسافر را حمل و در محل بار هواپیما جایگزین می کند، نباید در هر مورد باری بیشتر از وزن ۲۳ کیلو گرم را از زمین بلند کند.

اگر بیشتر از ۲۳ کیلو گرم باشد کارگر حمل بار می تواند برای دریافت خسارت و صدمه خوردن به سلامت خود از شرکت هواپیمایی مربوطه شکایت و تقاضای غرامت کند.

که صد البته این مقررات در ایران هیچ جایگاهی ندارد.

ارسال نظر