|

فراتر از صرفا فرودگاه

در دنیای حمل و نقل امروز، فرودگاه ها همواره جز پر نقش ترین درگاه های ارتباطی محسوب می شوند و این موضوع بدان جهت مهم تلقی می شود که یک فرودگاه علاوه بر فرودگاه بودن یعنی فضایی برای برخاستن و نشستن هواپیماها، یک مکان با پتانسیل های قابل توجه در بحث توسعه در زمینه های اقتصادی و تجاری محسوب می شود

در دنیای حمل و نقل امروز، فرودگاه ها همواره جز پر نقش ترین درگاه های ارتباطی محسوب می شوند و این موضوع بدان جهت مهم تلقی می شود که یک فرودگاه علاوه بر فرودگاه بودن یعنی فضایی برای برخاستن و نشستن هواپیماها، یک مکان با پتانسیل های قابل توجه در بحث توسعه در زمینه های اقتصادی و تجاری محسوب می شود. بر همین اساس این طور می توان برداشت کرد که هر چقدر فرودگاه مورد نظر بر پایه و اصول شاخص تری بنا شود، توسعه مورد نظر، با سرعت ایده آل تری مسیرش را طی خواهد کرد. از همین رو دادن خدمات مختلف به مسافران همیشه از پر رنگ ترین اهداف در احداث یک فرودگاه تجاری برشمرده می شود که به تنهایی به اندازه ارائه خدمات با کیفیت ایده آل در طول یک پرواز، وابسته به نرخ بلیط خریداری شده برای آن پرواز، مهم است؛ بدین معنا که همانقدر که مجهز بودن یک فرودگاه به ماشین ها و تکنولوژی های به روز برای دادن سرویس های مختلف به هواپیماها حائز اهمیت است، برخوردار بودن توان کافی در آن فرودگاه از منظر در اختیار داشتن رویه ها و همچنین دستورالعمل های به روز در خصوص دادن خدمات مختلف به مسافران نیز، مهم و در عین حال امری حیاتی است.

خدمات مورد نظر از ابتدایی ترین و البته در نگاهی کلی، پیش پا افتاده ترین موارد وابسته به ساختار فرودگاه، نظیر مسیرهای دسترسی اعم از در اختیار داشتن راه های ارتباطی عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و...) و اختصاصی (مسیرهای تردد مناسب و در اختیار گذاشتن پارکینگ هایی که علاوه بر داشتن تعداد جای پارک کافی، فاصله مناسبی نیز نسبت به ترمینال ها دارند) تا مواردی نظیر توان پذیرش کانترهای مسافری و در اختیار داشتن فضای مناسب در سالن های مختلف ترمینال آن فرودگاه، تعریف می شود. اما قبل از تمامی این موارد باید به یک موضوع خاص یعنی ظاهر در فضای داخلی و خارجی فرودگاه مورد نظر اشاره کرد.

با توجه به این که همواره نگاه و دید ما  نسبت به دیگر عوامل، تاثیر بیشتری بر جریان فکری ما دارد، قطعا یک فضای ایده آل می تواند بسیار جذب کننده تر باشد تا فضایی که صرفا جایی برای تردد مسافران تعریف شود. برخوردار بودن از فضای مناسب ظاهری در عین در اختیار داشتن راه ها و مسیر های ارتباطی مناسب برای تردد نه تنها مسافران، بلکه کارمندان فرودگاه، با توجه به شان صنعت هوانوردی و هواپیمایی، نشانگر عظمت آن فرودگاه و در عین حال ارزش قائل شدن برای جایگاه های مختلفی که قرار است از آن فرودگاه استفاده کنند، هست.

نتیجه آن که در طرح ریزی و حتی توسعه ساختاری یک فرودگاه، در محله اول باید به نوع معماری آن فرودگاه و چیدمان آن، توجه کرد تا در مرحله بعد بر اساس پتانسیل های ساختاری به وجود آمده، به تجهیز کردن آن و همچنین مدیریت بخش های مختلف آن پرداخت. البته این موضوع را نیز باید در نظر داشت که از اولویت های قابل توجه در این زمینه همچنین می توان به اخلاق حرفه ای در بحث رفتارهای متقابل نیز اشاره کرد که چنین امری در زبانی ساده تر در شناخت هر دو عوامل پرسنل فرودگاهی و مسافر نسبت به وظایف و حق و حقوق خود تعریف می شود.

نویسنده: علیرضا عشاقی

ارسال نظر