|

چراغ های Visual glide slope indicator چه چراغ هایی هستند؟

مقاله اختصاصی-مهران اشرفی-خبرنگار کن نیوز  

یکی از مهمترین مسائلی که باید توسط خلبانان جهت انجام فرود رعایت شود, قرار گرفتن در شیب مناسب جهت کاهش ارتفاع در مرحله تقرب نهایی (Final approach) میباشد. این چراغ ها به خلبانان امکان قرار گرفتن بر روی شیب صحیح قبل از فرود را میدهند.

 در شرایطی که کاهش دید شدیدی به عنوان مثال به دلیل مه شدید وجود داشته باشد، و یا در شب ها که قضاوت اینکه آیا هواپیما بر روی شیب مناسب قرار دارد یا نه، سخت میباشد، این چراغ ها بسیار مفید میباشند. یکی از این ابزار کمک کننده، چراغ های Visual approach slope indicator که به اختصار VASI نامیده میشوند، میباشند.

زمانی که خلبان به فاصله سه تا پنج مایلی باند فرودگاه در روز و به فاصله بیست مایلی باند فرودگاه در شب میرسد، قادر به دیدن این چراغ ها میباشد. قرار گرفتن روی شیبی که توسط VASI فراهم می شود این تضمین را میدهد که فاصله هواپیما از موانع مجاور، به اندازه کافی میباشد. 

photo_2019-01-06_14-49-54

به طور معمول این چراغ ها در سمت چپ باند قرار دارند، مگر اینکه بنا بر موقعیت فرودگاه، امکان قرارگیری آنها در سمت چپ وجود نداشته باشد و در نتیجه، این چراغ ها در سمت راست قرار می گیرند.

حال این چراغ ها چگونه اطلاعات موقعیت هواپیما نسبت به شیب مناسب کاهش ارتفاع را به خلبانان مخابره میکنند؟

این چراغ ها از دو ردیف مجزا  تشکیل شده اند که ردیف دوم پشت سر ردیف اول قرار گرفته است. هر کدام از این ردیف ها، دو نوع نور، که قرمز و سفید میباشند را در زوایای محدود شده ای نسبت به افق میتابانند. خلبان با توجه به ارتفاع هواپیمای خود نسبت به شیب مناسب، این چراغ ها را به صورت دو ردیف قرمز، دو ردیف سفید ویا ردیف اول سفید و ردیف دوم قرمز می بیند.

خلبان در صورتی که هر دو ردیف را سفید ببیند، متوجه میشود که بالاتر از شیب مناسب قرار دارد، در صورتی که هر دو ردیف را قرمز ببیند متوجه میشود که پایینتر از شیب مناسب قرار دارد و در صورتی که ردیف اول را سفید و ردیف دوم را قرمز ببیند، متوجه میشود که روی شیب مناسب جهت کاهش ارتفاع قرار دارد.

نوع دیگری از این چراغ ها نیز وجود دارد که به آن PAPI گفته میشود.  این چراغ ها نیز همانند چراغ های نوع اول بوده، با این تفاوت که  در یک ردیف قرار گرفته و شامل چهار چراغ میباشند. 

اگر هر چهار چراغ سفید باشند، این معنی را میدهند که هواپیما خیلی بالاتر از شیب مناسب قرار دارد(بیشتر از سه و نیم درجه)، اگر چراغ آخر از سمت راست قرمز و سه چراغ دیگر سفید باشند این معنی را می دهند که هواپیما کمی از شیب مناسب بالاتر میباشد. اگر دو چراغ سمت راست قرمز و دو چراغ سمت چپ سفید باشند، این معنی را می دهند که هواپیما دقیقا بر روی شیب مناسب قرار دارد(سه درجه). اگر چراغ اول از سمت چپ سفید و سه چراغ دیگر قرمز باشند، به این معناست که هواپیما کمی پایینتر از شیب مناسب قرار دارد و اگر هر چهار چراغ قرمز باشند به معنی این است که هواپیما از شیب مناسب خیلی پایین تر میباشد(کمتر از دو و نیم درجه). لازم به ذکر است که شیب مناسب جهت کاهش ارتفاع در تقرب نهایی سه درجه است.

منبع: Instrument commercial jeppesen,section A

 

ارسال نظر