|

سیگنال های نوری چه کمکی به خلبانان میکنند؟

مقاله اختصاصی-مهران اشرفی-خبرنگار کن نیوز 

خلبانان باید آمادگی تفسیر سیگنال های نوری که ممکن است در حین انجام عمل نشست و یا برخاست در یک فرودگاه با آنها روبرو شوند را داشته باشند و بر اساس آنها اقدامات لازم را انجام دهند. همانند رانندگان اتومبیل که باید معنا و مفهوم چراغ های راهنمایی که در چهارراه ها وجود دارد را بدانند.

سیگنال های نوری به وسیله واحد کنترل ترافیک هوایی و توسط دستگاهی به نام Light gun در شرایطی خاص به سمت هواپیما فرستاده میشود تا مفهوم مشخصی را به خلبانان ارسال نماید. Light gun همانند یک تفنگ میماند که امکان نشانه گیری توسط آن وجود داشته و نور را به سمت هواپیما ارسال میکند.

شاید این سوال برای شما به وجود آید که چرا خلبانان با توجه به وجود ارتباطات رادیویی، نیازمند این سیگنال های نوری میباشند؟

 در حقیقت شما به عنوان یک خلبان به ندرت نیاز به این سیگنال های نوری پیدا می کنید، به عبارتی دیگر، در زمانی که به دلیل نقص به وجود آمده در سیستم های ارتباطات رادیویی، امکان برقراری ارتباط رادیویی بین واحد کنترل ترافیک هوایی مثل برج مراقبت و خلبان وجود نداشته باشد، به منظور هدایت ترافیک های مجاور فرودگاه از سیگنال های نوری استفاده می شود که به سه رنگ سبز، قرمز و سفید بوده و هریک دستورات خاصی را به خلبان میدهند.

نور سبز ممتد: این نور برای هواپیمایی که بر روی سطح فرودگاه قرار دارد به معنای دریافت اجازه جهت عمل برخاست و برای هواپیمایی که در پرواز می باشد به معنای دریافت اجازه برای فرود بر روی باند است.

نور قرمز ممتد: این نور برای هواپیمایی که بر روی سطح فرودگاه قرار دارد به معنای توقف و ایست می باشد و برای هواپیمایی که در پرواز است به این معنا میباشد که به هواپیمای دیگر راه دهد و خود به انجام عمل سیرکلینگ، یعنی گردش حول یک نقطه بپردازد. رنگ قرمز ممتد همانند چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی به معنای ایست می باشد. هواپیمایی که در حال پرواز است به این دلیل که نمیتواند در یک مکان بایستد برای حفظ موقعیت خود به اجبار باید حول یک نقطه گردش کند.

نور سبز چشمک زن: این نور برای هواپیمایی که بر روی سطح فرودگاه قرار دارد به معنای دریافت اجازه جهت عمل تاکسی کردن و برای هواپیمایی که نور قرمز ممتد را قبلا دریافت نموده است به معنای بازگشت برای فرود است.   به دنبال این سیگنال در زمان مناسب، نور سبز ممتد نیز به سمت خلبان فرستاده خواهد شد. همانطور که قبلا گفته شد، نور سبز ممتد نشان دهنده دریافت اجازه برای انجام فرود می باشد.

نور قرمز چشمک زن: این نور برای هواپیمایی که بر روی سطح فرودگاه قرار دارد به معنای ترک کردن فوری باند فرودگاه و برای هواپیمایی که در پرواز است نشان دهنده وجود خطر بوده و این پیغام را به خلبان مخابره میکند که باند فرودگاه جهت انجام عمل فرود ایمن نیست.

نور سفید چشمک زن: این نور برای هواپیمایی که بر روی سطح فرودگاه قرار دارد به معنای بازگشت به نقطه اولیه ای که از آنجا شروع به حرکت کرده و برای هواپیمایی که در پرواز است به معنای دریافت مجوز فرود در آن فرودگاه و ادامه دادن به طور مستقیم به سمت پارکینگ میباشد.(مجوز فرود و تاکسی کردن در زمان های مقتضی برای خلبان ارسال خواهد شد)

منبع : Annex 2

نویسنده: مهران اشرفی

ارسال نظر