|

ستاد ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده آمریکا یا NTSB چیست؟

ستاد ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده امریکا معروف به NTSB که مسئول بررسی حوادث حمل و نقل غیرنظامی میباشد، چندین عامل را که کاهش دهنده ی توانایی خلبانان به هنگام مواجهه با شرایط اضطراری به هنگام فرود میباشد را شناسایی و عنوان کرده است

ستاد ملی ایمنی حمل و نقل ایالات متحده آمریکا معروف به NTSB که مسئول بررسی حوادث حمل و نقل غیرنظامی میباشد، چندین عامل را که کاهش دهنده ی توانایی خلبانان به هنگام مواجهه با شرایط اضطراری به هنگام فرود میباشد را شناسایی و عنوان کرده است:

1. خلبانان ممکن است نسبت به پذیرش شرایط اضطراری بیزار باشند، با این تصور نادرست که هواپیما در مدت زمان کوتاهی، صرفنظر از کاری که انجام میدهند به سلامت بر روی زمین فرود خواهد آمد، در نتیجه آنها در اقدام مناسب علیه این شرایط دچار تاخیر شده و در نگه داشتن سرعت مناسب و کنترل هواپیما شکست میخورند.

2. ممکن است در بخشی از وجود خلبان این تمایل وجود داشته باشد که در شرایط بسیار سخت، به جای قربانی و فدا کردن هواپیما با هدف نجات مسافران، حتما باید هواپیما نیز سالم بماند، این تمایل موجب میشود که خلبان، پرواز Glide(حرکت و سر خوردن هواپیما در هوا بدون موتور) را طولانی تر کرده و یا ممکن است خلبان یک مانور ناگهانی در ارتفاعات پایین را انجام دهد که در این شرایط امکان بروز سانحه بالا میرود.

3. ترس از آسیب دیدگی و مجروح شدن باعث شود که خلبان به شدت ترسیده و مانع از این شود که دستورالعمل های مقتضی در هنگام شرایط اضطراری را به درستی انجام دهد.

کلید مواجه شدن با این ترس ها تمرکز بر روی نگه داشتن سرعت مناسب Glide، انجام صحیح Checklist  و مدیریت منابع میباشد. این عوامل به خلبانان کمک میکنند که ذهن خود را نسبت به اینکه در آینده چه اتفاقاتی روی خواهند داد ببندند.

 

به قلم مهران اشرفی

منبع: IRM Jeppesen

نویسنده: مهران اشرفی

ارسال نظر