|

چگونه هواپیما در برابر صاعقه ایمن است؟

در مورد آنتن های باریک قرار گرفته در لبه پشتی بال های هواپیما بدانید

آیا تا به حال شده است که به بیرون از پنجره هواپیما نگاه کرده و متوجه آنتن های باریک قرار گرفته در پشت بال های هواپیما شده باشید؟ به این آنتن های باریک static wicks گفته میشود که نقش بسیار مهمی را در حفظ ایمنی پرواز در شرایطی مشخص ایفا می کنند.

 در حقیقت، هر هواپیما در طول هر سال ممکن است حداقل یک بار دچار تجمع بارهای الکتریکی ساکن بر روی بال های خود، چه به صورت ناگهانی و یا چه به صورت تدریجی گردد. در زمانی که یک هواپیما در حال پرواز می‌باشد، ساییدگی ناشی از حرکت بال های هواپیما در اتمسفر باعث به وجود آمدن بارهای الکتریکی ساکن شده که این بار ها تمایل دارند در لبه پشتی بال های هواپیما تجمع نمایند. 

خطر به وجود آمده این می باشد که در صورت تجمع بیش از حد این بارهای الکتریکی ساکن، این بارها موجب جرقه های شدیدی بر روی بال های هواپیما خواهند شد و با توجه به قرارگیری سوخت در بال ها، امکان آتش سوزی وجود دارد. همچنین این بار های الکتریکی ساکن می توانند باعث ایجاد تداخل در سیستم های رادیویی و ناوبری گردند.

 مورد بسیار خطرناکتر دیگر زمانی است که یک هواپیما مورد اصابت صاعقه قرار می گیرد که این امر باعث تجمع ناگهانی بارهای الکتریکی ساکن و تبعات بعد از آن میشود. وظیفه این آنتن های باریک به وجود آوردن مسیری جهت برگرداندن مجدد الکترون های اضافی به اتمسفر می باشد. عامل دیگری که باعث تجمع بارهای الکتریکی ساکن می گردد حرکت هواپیما در میان ابرها و همچنین بارندگی می باشد، در این زمان معمولا این تجمع به مقدار حداکثری رسیده و این بار های ساکن باعث ایجاد جرقه هایی به نام Saint elmo's fire میگردند.  این آنتن های باریک نرخ تخلیه بارهای الکتریکی از بدنه به اتمسفر را افزایش داده و از بروز تخلیه الکتریکی ناگهانی جلوگیری می‌نمایند.

 

به قلم مهران اشرقی

ارسال نظر