|

رانش معکوس چیست ؟

هواپیماهای مدرن، دقیقا پس از اینکه بر زمین نشستند، به کمک سامانه ای به نام Thrust reverse یا رانش معکوس سرعت خود را کم می کنند. این سامانه جهت هوای ورودی به موتور را معکوس کرده و در خلاف جهت حرکت هواپیما بیرون از موتور می راند. بدینوسیله سرعت حرکت کم خواهد شد.

ZQ0Eg

احتمالا پس از نشستن هواپیما صدای نسبتا شدیدی می شنوید که آن را اتفاقی بد تعبیر می کنید، در حالی که این صدای سامانه مذکور است و خبر خوبی به شمار می آید.

 

ارسال نظر